20140526

Encyklopedysta Samuel Orgelbrand

O słynnym drukarzu i wydawcy fundamentalnej dla polskiej kultury dziewiętnastowiecznej encyklopedii w 28 tomach i pięciu setek innych książek polskich i stu żydowskich opowiadają jego praprawnuki Katarzyna i Michał, noszący to samo nazwisko. Na sali sporo specjalistów, w tym szewostwo warszawskiego Muzeum Drukarstwa.

20140512

Warstwy Warszawy

Grzegorz Kosson opowiada o niewidocznych warstwach miasta, istniejacych choć niewidocznych, które opisał w swojej książce pod takim właśnie tytułem. Pytania i komentarze słuchaczy przekształciły wykład w panel dyskusyjny, a nawet w seminarium.

20140505

Jak marnujemy jedyny krajobrazowy atut stolicy.

Kolejna część wykładu o tym, co jest poniżej Skarpy i jak to się ma do górnych, "lepszych" części miasta. Opowiada znany ze stosowania gryzącej ironii oraz humoru ścichapęk Julian Łukasz, znany skarpofil. Doborowa publiczność co chwila wybucha śmiechem, mimo że wykładowca zachowuje kamienną twarz.