20100322

Forum Rozwoju Warszawy prezentuje


Naszym gościem był pan Witold Weszczak z Forum Rozwoju Warszawy, interesującej i ważnej pozarządowej instytucji społecznej, starającej się promować dobrą urbanistykę (bo instytucje oficjalnie powołane do tego celu zupełnie się tym nie zajmują, więc to co robi FRW, to właściwie orka na ugorze).

Dyskutowaliśmy o dotychczsowych projektach - zagospodarowania otoczenia Pałacu Kultury i Nauki, placu Piłsudskiego, ul. Marszałkowskiej i ogrodzie Grodzickiego.


Tak ożywionej i tak długiej dyskusji jeszcze nie było.
W podgrupach przeciągneła się nawet do po 23:30, a dalej nie wiem, bo musiałem wyjść.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz