20091210

O Wiśle i przemyśle ;-)


W ramach ostatniego w tym roku kalendarzowym spotkania POSUL ;-) bardzo interesująca prelekcja Przemka o piaskarzach, a potem w ogóle o Wiśle. Jak widać atmosfera na sali wykładowej bardzo luźna, a mimo to dyskusja bardzo dogłębna i merytoryczna. :-)