20140407

Moda damska okupowanej Warszawy

Wykład Joanny Mruk (z Grupy Rekonstrukcji Historycznych "Bluszcz") o tym, jak na złość okupantowi być elegancką, robiąc coś z niczego, za małe pieniądze. Nawej wazonik noszony na głowie udawać mógł ekstrawagancki kapelusz. Na sali prawie 50 osób, wszyscy słuchają w skupieniu i z uwagą.