20180114

Najbliższe wykłady


12 lutego 2018 r.
Adam Lisiecki
 Praski Monopol, czyli Koneser przy Ząbkowskiej
(Wykład w ramach obchodów Urodzin Pragi)


19 lutego 2018
Andrzej Buczyński
Oddziały przybocznej gwardii cesarskiej w Warszawie (2 poł. XIX w. - pocz. XX w.)

26 lutego 2018 r. 
Jerzy Gutkowski
Dwór króla Stanisława Augusta


Lista kolejnych wykładów wkrótce!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz